logo ARMYPOINT.cz
Váš košík obsahuje
položek
o celkové hodnotě
s DPH
 • Zobrazit

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

ÚVOD

Tento reklamační řád byl vypracován v souladu se zák. č. 90/2012 Sb., Obchodní zákoník, č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění a vztahuje se na veškeré spotřební zboží , jak nové, tak i použité, zakoupené v internetovém obchodě Armypoint.cz společnosti STV Group a.s. IČO: 26181134 se sídlem Žitná 45, 11001 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6590. Kupující převzetím zboží a obdržením záručního listu a paragonu od prodávajícího souhlasí s tímto reklamačním řádem.

Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno zákazníkovi na náklady internetového obchodu  Armypoint.cz. Při uznané reklamaci má dále kupující, který je spotřebitelem nárok na úhradu všech nutných nákladů k uplatnění reklamace. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně prodávajícího, má spotřebitel právo na úhradu veškerého zaplaceného plnění.
 • stanovisko ČOI : "V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho stránky jednalo o zneužití práv).

 • V případě chybné expedice ze strany internetového obchodu Armypoint.cz

K reklamovanému zboží prosím přiložte nejlépe :
 •  kopii, či originál vydané faktury, která nahrazuje záruční list

 •  záruční list výrobce, byl-li se zbožím dodán


ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Spotřebitel má právo do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Spotřebitel má nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
Kupující (spotřebitel) musí doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.
Spotřebitel doručí prodávajícímu nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, pokud možno v původním obalu a s veškerým příslušenstvím dodat zpět. Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem a to nejpozději do 30 dnů.

Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech :
 • za dodání zboží upraveného podle přání kupujícího, stejně tak zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

 • za dodání video nahrávek , porušil-li kupující jejich originální obal

ZÁRUKA

Záruční doba vzniká převzetím zboží zákazníkem. Na veškeré nové výrobky je poskytnuta záruční doba 24 měsíců ode dne zakoupení zboží (převzetí zásilky). Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

Záruka se nevztahuje na :
 • vady zboží, na něž byla poskytnuta sleva

 • vady způsobené běžným používáním

 • Záruka se nevztahuje na opotřebení věci jejím obvyklým užíváním. Reklamovat výrobek není rovněž možné, pokud vady vznikly nešetrným zacházením s výrobkem, jeho nedostatečnou údržbou nebo nedodržením návodu k použití.

 • jde – li o věci použité, odpovídá prodávající za vady , které zboží má v době koupě a neodpovídají míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím


REKLAMAČNÍ PROTOKOL

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.
O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 - ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat výměnu.
 • Stane-li se, že zboží při odeslání zpět k prodejci (ať z důvodu reklamace či výměny atd.) nebude řádně zabaleno a tím při expedici poškozeno - znehodnoceno, hradí zákazník vzniklou škodu v plné výši !

 • Při přebírání zásilky - balíku od přepravce - speditéra pečlivě překontrolujte neporušenost balíku (aby balík nebyl zdeformován, roztrhán a aby byl dle uvedené váhy ). V případě že balík je jakýmkoli způsobem porušen, ihned uplatněte u přepravce reklamaci ! Veškeré naše zásilky jsou opatřeny balící páskou s firemním logem, překontrolujte prosím i její neporušenost ! Tento postup se kupujícímu-spotřebiteli doporučuje.

 • Při otevírání zásilky - balíku dávejte pozor, aby jste neopatrným otevřením nepoškodili zboží ( nerozřízli jej atd.), na tento typ reklamace nebude brán zřetel !

 • Při reklamaci zboží nás kontaktujte na tel: Tel. sklad: +420 777 549 657,  nebo na email: info@armypoint.cz

 • O přijení reklamace budete informováni elektronicky nebo telefonicky


Reklamované zboží doručte na adresu:


Středisko Polička (eshop)
 
STV GROUP a.s.
areál poličských strojíren
Bořiny 1145, Horní Předměstí
572 01  Polička

Tel. sklad:
+420 777 549 657

E-mail: info@armypoint.cz (dotazy, objednávky, reklamace)

KATEGORIE

Mohlo by vás zajímat
Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!

Platební metody
Reklama
Akční nabídka
Nejprodávanější

FastCentrik

e-shop, internetový obchod,tvorba e-shopu

INFORMACE O OBCHODU

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

 
Pyropoint.cz facebook.com incube.cz

(c) Army shop prodávající vojenské zboží.


JavaScript musí být povolen